Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα Εναρμονισμένα με τον κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κατά την επίσκεψή σας στην σελίδα του www.actofkindness.shop είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φόρμα αίτησης βοήθειας, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.actofkindness.shop προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 97/66/ΕΚ και 95/46/ΕΚ).

 

H ιστοσελίδα www.actofkindness.shop λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/1997.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.actofkindness.shop  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τον οργανισμό Πράξη Αγάπης - Act of Kindness. Θα χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και τον εκτελούντα (της επεξεργασίας αυτών) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, δε διατίθενται σε τρίτους. 

 

Η ιστοσελίδα www.actofkindness.shop  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.


Ο εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του www.actofkindness.shop έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο πεδίο της επικοινωνίας στην ιστοσελίδα